• Line: @thehrconsult
  • 02-821-5354
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการ จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)

แน่ใจไหม...❓❓
ว่าองค์กรของคุณมีความปลอดภัยในการทำงาน

The HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล
บริการ จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)
✅วางระบบ
✅ประเมิน
✅ปรับปรุง/แก้ไข
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงานได้อย่างตรงจุด?
ทำครบถ้วนและสอดคล้องกับกฏหมายที่กำหนด

---------------------------------------------------------
? หากสนใจหรือมีข้อสงสัยด้านHR สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล โดยตรงเพื่อให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วค่ะ
---------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม
The HR Consult
บริการด้านงานทรัพยากรบุคคลครบวงจร
?Facebook » HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล
?Line@ » @thehrconsult
☎️02-8215354 / 081-2792442